لیست قیمت شرکت فرست دیزاین

رایگان

طراحی وب سایت 5 روز تست

ریگان

قالب بدون هیچ پشتیبانی

اولیه

وب سایت با قالب آماده

تومان500000

استفاده از قالب رسپانسیو

استاندارد

استفاده از قالب آماده در طراحی

تومان1000000

قالب رسپانسیو،پشتیبانی نامحدود

شرکتی

0تا100طراحی توسط شرکت (ازقالب استفاده نخواهد شد)

تومان1500000

هزینه پشتیبانی و آموزش جدا گرفته خواهد شد،طراحی حرفه ای

پیشرفته

0تا100طراحی توسط شرکت (ازقالب استفاده نخواهد شد)

تومان2500000

هزینه پشتیبانی و آموزش جدا گرفته خواهد شد،طراحی حرفه ای ترین حالت ممکن

Signup For Your Selected Choice

ssid
ssid